در حال بارگذاری ...

لیست اتاق ها

Showing 1-8 of 8 results

گلشن (دبل روم)

گلشن و گل جهان زیبایمان که همچون دو نگین درخشان بر تاج...

از: تومان شب

گل جهان (تریپل روم)

گلشن و گل جهان زیبایمان که همچون دو نگین درخشان بر تاج...

از: تومان شب

ماه بی بی (تریپل روم)

1 bedrooms
1 baths

بوی عشق می آید زمانی که از ماه بی بی یگانه بانوی...

از: تومان شب

اتاق پنج دری (کانکت روم) (پنج تخته)

2 bedrooms
1 baths

نورگیری عالی این اتاق،وسعت و بزرگی پنجره های آن که رو به...

از: تومان شب

اتاق سه دری (رویال سوئیت) (۲+۱)

1 bedrooms
1 baths

نورگیری عالی این اتاق،وسعت و بزرگی پنجره های آن که رو به...

از: تومان شب

اتاق ماه دخت (کانکت روم ) (چهار تخته)

2 bedrooms

از ماه دخت چه بگویم،دردانه ی بی همتای شاه نشین که عزیزش...

از: تومان شب

اتاق سین دخت (کانکت روم) (چهار تخته)

2 bedrooms
1 baths

سین دخت جانمان ، اتاقی که همیشه درهایش به روی خسته های...

از: تومان شب

‎اتاق شاهنشین (کانکت روم) (چهار تخته)

2 bedrooms
1 baths

شاه نشین که نامش همچون تاجی بر سر میدرخشد و این ‎...

از: تومان شب