در حال بارگذاری ...

اتاق های هتل

Showing the last items of 9 results.
Sort By :
Default (Newest)
  • Default (Newest)
  • Oldest
  • A to Z
  • Z to A

گوشواره (دبل روم)

گوشواره همان واژه ای است که نشان از تکمیل کردن ،افزایش دادن...

از: ۰ تومان شب

گلشن (دبل روم)

گلشن و گل جهان زیبایمان که همچون دو نگین درخشان بر تاج...

از: ۰ تومان شب

گل جهان (تریپل روم)

گلشن و گل جهان زیبایمان که همچون دو نگین درخشان بر تاج...

از: ۰ تومان شب

ماه بی بی (تریپل روم)

۱ bedrooms
1 baths

بوی عشق می آید زمانی که از ماه بی بی یگانه بانوی...

از: ۰ تومان شب

اتاق پنج دری (کانکت روم) (پنج تخته)

۲ bedrooms
1 baths

نورگیری عالی این اتاق،وسعت و بزرگی پنجره های آن که رو به...

از: ۰ تومان شب

اتاق سه دری (رویال سوئیت) (۲+۱)

۱ bedrooms
1 baths

نورگیری عالی این اتاق،وسعت و بزرگی پنجره های آن که رو به...

از: ۰ تومان شب

اتاق ماه دخت (کانکت روم ) (چهار تخته)

۲ bedrooms

از ماه دخت چه بگویم،دردانه ی بی همتای شاه نشین که عزیزش...

از: ۰ تومان شب

اتاق سین دخت (کانکت روم) (چهار تخته)

۲ bedrooms
1 baths

سین دخت جانمان ، اتاقی که همیشه درهایش به روی خسته های...

از: ۰ تومان شب

‎اتاق شاهنشین (کانکت روم) (چهار تخته)

۲ bedrooms
1 baths

شاه نشین که نامش همچون تاجی بر سر میدرخشد و این ‎...

از: ۰ تومان شب